De Stichting Paviljoen

De Stichting werd in 1984 opgericht en heeft als doel het beheren van voorzieningen ten behoeve van de tennissport in de ruimste zin van het woord. De Stichting is de verhuurder van onroerend goed, inventaris en banen. Onder de stichting vallen gebouwen, banen en inventaris.

De volgende zaken vallen ook onder de stichting:

  • leningen;
  • aanschaf inventaris;
  • groot onderhoud;
  • reparaties;
  • verzekeringen;
  • exploitatie clubhuis;
  • energie, gas, water en licht.

Het Bestuur van de stichting maakt de geldstromen o.a. inzichtelijk op de Algemene ledenvergadering.

In maart 2008 heeft de Stichting  het clubgebouw gedurende de uren van buitenschoolse opvang verhuurd aan de Kinderopvang de Speelboerderij. Al gauw werd na de start van de SportBSO Renkum duidelijk dat er sprake was van een succes. RTV Bakkershaag geeft hiermee de mogelijkheid aan kinderen om na schooltijd volop van tennis- of andere sportactiviteiten op ons park te genieten.

Tot zover de belangrijkste vermeldingen over de Stichting.