De Stichting Tennishal

Op 6 augustus 2009 is de Stichting Tennishal Bakkershaag opgericht. De stichting heeft ten doel het beheren van voorzieningen ten behoeve van de tennissport.

De tennishal is opgenomen in een aparte stichting zodat de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag geen enkel financieel risico heeft. Stichting Tennishal Bakkershaag heeft Aad Zwaan bereid gevonden de verhuur van de banen en het administratief beheer voor de stichting te verzorgen. De Gemeente heeft de vijf banen vernieuwd die voorzien zijn van een blauw toplaag.  Deze blauwe toplaag heeft een positief effect op de lichtinval.

Op maandag 14 september 2009 zijn de binnenbanen van Stichting Tennishal Bakkershaag door de contractanten in gebruik genomen. De Gemeente en de stichting zijn beiden blij dat het rolstoeltennis voor Renkum is behouden, evenals de bondstrainingen en de Lootscholen. Naast een aantal tennisscholen maken ook particulieren gebruik van de hal. De Stichting zal trachten de hal optimaal te exploiteren.

Stichting Tennishal Bakkershaag stelt de leden van de RTV Bakkershaag in de gelegenheid om een baan te huren voor € 12 per baan per uur. De baanhuur dient voordat men de hal betreedt afgerekend te worden met de barmedewerker van de Rijnkom. Tevens moeten alle spelers hun Bakkershaag ledenpas tonen.

Leden van Bakkershaag kunnen, tijdens openingstijden van de Rijnkom, op de dag dat men wil tennissen bellen naar de Rijnkom om een baan te reserveren, telefoon 0317-317951. Indien men gereserveerd heeft en geen gebruik maakt van deze reservering is betaling van de baanhuur verplicht.

Spelen leden van Bakkershaag met een introducé wordt het normale tarief berekend van € 22 per baan per uur.

Stichting Tennishal Bakkershaag

Correspondentieadres:
Kerkstraat 53
6871 BH Renkum
Rabobank 151117292
KvK Arnhem