Elektronische toegangspoort

Elektronisch toegangshekNa vele vrijwilligersuren is het nieuwe toegangshek gereed! Dit betekent dat wij vanaf heden met onze tennispas naar binnen kunnen en niet langer een sleutel nodig hebben. Hoewel het oude hek nog ongeveer een maand open zal zijn, roep ik iedereen op om alvast via het nieuwe hek naar binnen te gaan.

Uitleg werking elektronische toegangshek

Het nieuwe toegangshek is neergezet om enerzijds af te zijn van het vele reparatiewerk aan het slot, anderzijds om niet langer te worden verrast door (tennissende) bezoekers die soms helemaal niets met onze vereniging te maken hadden. Ook de BSO wilde een betere en veiligere afsluiting van ons park.
Over een maand wordt het oude toegangshek met een nieuw slot afgesloten. Dit hek gaat dan alleen nog open bij calamiteiten en leveranties.

Nog niet alle leden hebben hun pasje al opgehaald. Ik heb nog enkele in mijn bezit. Deze kunnen jullie bij mij thuis (Kerkstraat 53) afhalen. Mocht je nog geen pasje hebben omdat je nog niet of net lid bent geworden laat het mij dan weten zodat wordt geregeld dat deze pasjes er snel komen.

Rest mij nog dank uit te spreken voor de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Met name Michel Driessen en Guus van de Kraats hebben er ongelooflijk veel werk in zitten. Ook Lidy de Jager en Ewin Harkema hebben hun engelengeduld mogen aanspreken om de apparatuur in de laatste fase via de leverancier aan de praat te krijgen.