Het bestuur

In het dagelijks bestuur (DB) van Bakkershaag hebben de voorzitter, penningmeester en de secretaris zitting. Het algemene bestuur (AB) bestaat uit het DB en alle voorzitters van de commissies. Conform statuten maken alle leden drie jaar deel uit van het bestuur en treden af – of zijn herkiesbaar volgens het rooster van aftreden.

Het DB vergadert ± 1 maal in de 2 weken. Het AB vergadert 1 maal in de 6 weken conform vergaderschema.

Dagelijks Bestuur

  • Voorzitter: Jacques Budding (0317 – 31 80 80)
  • Penningmeester: Hans Paul Visser (0317 – 31 68 62)
  • Secretaris: Ria Roelofs

Algemeen Bestuur

  • Voorzitter: Jacques Budding (0317 – 31 80 80)
  • Penningmeester: Hans Paul Visser (0317 – 31 68 62)
  • 2e Penningmeester: Stefan Haver
  • Secretaris: Ria Roelofs (0317 – 31 73 78)
  • Voorzitter Tenniscommissie: Erwin Koop (0317 – 31 97 95)
  • Voorzitter Accommodatiecommissie: Leonie Pikaar (06 – 42 83 05 99)
  • Voorzitter Sponsor- Redactiecommissie: Yono Severs (0317 – 31 77 10)