Lid worden!

Wilt u lid worden van RTV Bakkershaag?

Leuk dat u lid wilt worden van onze vereniging. Hieronder vindt u belangrijke informatie aangaande uw nieuwe lidmaatschap.

Wij wensen u alvast veel tennisplezier!

Eerst een proeflidmaatschap?
Wil je eerst eens kennismaken met tennis of onze club? Dat kan!
Kies dan voor een proeflidmaatschap van 3 maanden voor € 47,50 (incl. € 10,- borg* tijdelijke pas).

Om je aan te melden voor een proeflidmaatschap, stuur dan een mail naar Ellen Rap, ledenadministratie@bakkershaag.nlBekijk hier de voorwaarden verbonden aan dit proeflidmaatschap.

Betaling
Bij RTV Bakkershaag betaalt u per incasso, de contributie en eventuele afkoop zullen eind februari van uw rekening worden afgeschreven, u krijgt hiervan vooraf een factuur. Leden die nog uit de oude regeling per acceptgiro kunnen betalen krijgen ook een factuur, wij verzoeken u het bedrag voor 1 februari 2016 te voldoen op rekening IBAN: NL62RABO0385075650 t.n.v. RTV Bakkershaag te Renkum onder vermelding van uw bondsnummer en het factuurnummer. Indien u toch wilt overstappen op automatisch incasso dan kunt u het SEPA Incassoformulier downloaden.

Zolang wij van u geen machtiging hebben gekregen en/of als wij de contributie nog niet hebben ontvangen, krijgt u nog geen tennispas en/of wij zullen u tennispas tijdelijk blokkeren voor ons afhangsysteem. Twijfelt u of u een machtiging heeft afgegeven, dan kunt u dit informeren bij Ellen Rap telefoon: 0317-318508 of per e-mail: ledenadministratie@bakkershaag.nl

Download hier het document met het overzicht van de incassomomenten.

Langdurige verhindering
Voor leden die als gevolg van een medisch mankement (blessure, ziekte) of zwangerschap vele maanden niet kunnen tennissen maar die wel lid willen blijven, heeft het bestuur een nieuwe regeling in het leven geroepen.

  • Het betreffende lid overlegt een medische verklaring omtrent ernst en duur van de verhindering aan de secretaris van de vereniging,  secretaris@bakkershaag.nl;
  • De secretaris overlegt met de voorzitter;
  • Bij akkoord zorgt de penningmeester voor vermindering van 50% van het lidmaatschapsgeld voor het volgende lidmaatschapsjaar.

De regeling wordt toegepast bij verhindering vanaf drie maanden.

Indien u uw lidmaatschap wil opzeggen?
Het lidmaatschap van RTV Bakkershaag loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017, indien u wilt opzeggen voor het volgende tennisseizoen dan moet u dit schriftelijk doen voor 1 december 2017.

LET OP: Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd, kan geen restitutie plaatsvinden.