Lidmaatschap opzeggen

Wilt u het lidmaatschap voor het volgende seizoen (januari t/m december) opzeggen, dan dient dit uiterlijk 1 december schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de ledenadministratie.

Dit kan naar onderstaand adres of via de e-mail :

Ellen Rap
Speenkruidstraat 8
6871 WT Renkum
Email: e.rap@upcmail.nl

Daarna krijgt u een bevestiging terug van de opzegging.

Let wel: Bij niet tijdige opzegging zal de contributie van het volgend jaar verschuldigd zijn.

NB
: Adreswijzigingen of verandering van e-mailadres ook graag aan de ledenadministratie doorgeven.