Nieuwsbrief maart 2016 MFC 3B4

Laatste nieuws van “het MFC3B4”

Beste leden van Bakkershaag,

Onderhandelingen met gemeente
Sinds de start van het nieuwe jaar zijn de voorbereidingen voor het multicultureel centrum in Renkum weer in volle gang. We zijn eind 2015 nog herhaalde malen met de gemeente in overleg geweest. Hoewel wij inmiddels al het een ander hebben gerealiseerd, is het gemeentelijk budget nog niet toereikend om een tennispark te realiseren dat aan al onze wensen tegemoet komt. De bedoeling was om nog voor de kerst tot een complete deal te komen, maar helaas.

Ook het overleg van begin dit jaar heeft nog niet de gewenste voortgang gebracht. De discussiepunten gaan met name over de ondergrond van de banen , de bijdrage in de baanverlichting , de berging en de door ons gewenste minibanen met oefenmuur

Ondanks onze toezegging om uit onze clubkas nog eens een extra bijdrage te financieren blijft de gemeente treuzelen. Een nieuwe afspraak wordt gemaakt, waarbij wij kijken of wij via de wethouder nog wat druk kunnen zetten. Blijft dus nog spannend hoe we er met de gemeente uitkomen.

Bijeenkomsten Platform
Inmiddels zijn er weer een paar bijeenkomsten onder de vlag van het platform geweest waarbij met name is gediscussieerd over de inrichting en aankleding van de binnenruimtes, met name de horeca. Ook over de exploitatie is opnieuw van gedachten gewisseld tussen het bestuur van de beheerstichting en de gebruikers. Ondanks de eerder geformuleerde uitgangspunten blijken er nog steeds verschillen in de ideeën van de diverse verenigingen. Ook hier nog een uitdaging om alle betrokkenen op één lijn te krijgen.

Sloop tennishal
Voor de sloop is een aanbesteding gehouden. Deze is afgerond en de opdracht is inmiddels gegund aan de firma Hooijer uit Renkum. Als eerste wordt de tennishal gesloopt. Dit staat gepland voor maart/april. De precieze planning is afhankelijk van de aannemer.

Aanbesteding gebouw
Voor de bouw van het nieuwe MFC is een Europese aanbesteding gestart. Voor de eerste fase hebben zich circa 21 partijen ingeschreven. Uit deze groep is een eerste selectie gemaakt van vijf partijen voor de bouw en vijf partijen voor de installaties. Deze partijen konden tot 25 februari hun voorstel voor de aanpak en bijbehorend prijskaartje indienen. Begin maart verzorgen de partijen een presentatie voor de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie, met vertegenwoordigers van Optisport, de beheerstichting en de gemeente, maakt een keuze. Als de keuze past binnen de financiële kaders van de gemeente dan wordt kort daarna het voorlopige gunningsbesluit bekend gemaakt aan de tien partijen. Voordat het definitieve gunningsbesluit openbaar wordt gemaakt en het contract wordt getekend is het eind maart. De oplevering van het nieuwe MFC staat gepland rond mei 2017. Renkum,

Bestuur en werkgroep MFC3B4