Nieuwsbrief mei 2016 MFC3B4 en Padel

Nieuws over MFC3B4 en Padel

Akkoord Bakkershaag met gemeente

Goed nieuws over het MFC.! We hebben met de gemeente een goed akkoord bereikt over de nieuwe banen en het medegebruik van de multifunctionele accommodatie. Uiteindelijk heeft de gemeente ingestemd met de financiële consequenties van ons Programma van Eisen voor het nieuwe complex van 6 banen en 2 minibaantjes, te voorzien van een harde ondergrond en kunstgrastoplaag. Er komt een nieuwe berging die wij van de stichting die het MFC gaat exploiteren zullen huren. Voor het medegebruik van kleedruimte zullen we ook huur betalen.  Daarnaast is afgesproken dat Bakkershaag zelf de nieuwe verlichting laat plaatsen. Voor het overschakelen op LED verlichting verwachten we subsidie te krijgen én een goedkope lening. De afspraken worden nu vastgelegd in een definitieve tekst voor de te sluiten overeenkomst.

Over 1 jaar de opening van het MFC ?

De realisatie van het MFC is nu concreet begonnen. Woensdag 12 mei j.l. zijn op de bouwplaats tegen de oostenwind in de handtekeningen gezet onder de aannemingsovereenkomst. Door de gemeente als opdrachtgever en de aannemer en installateurs als uitvoerders. De wethouder memoreerde nog even voor alle vertegenwoordigde verenigingen als toekomstige gebruikers, dat er al vanaf 2005 wordt gesproken over een MFC, maar dat nu pas alle hobbels zijn genomen.

De bouw gaat nu starten. Hoewel er geen concrete opleveringsdatum is genoemd was de heersende verwachting dat het gebouw over ongeveer 1 jaar in gebruik zal kunnen worden genomen door alle verenigingen.

 

3b4

 

 

 

 

 

 

Nieuw elan door introductie van Padel ?

Dinsdagavond 11 mei was er de ledeninformatie avond, waarop ook gesproken is over de nieuwe tak van (tennis)sport: Padel. Door de KNLTB is uitleg gegeven over deze snel groeiende sport in Europa – vanuit met name Spanje – en is toegelicht dat deze sport erg verwant is aan de tennissport. De telling is gelijk en het racket en de bal vertonen veel overeenkomsten. Doordat het net als bij squash gebruik maakt van wanden duren de rally’s langer.  Je kunt het op alle niveaus spelen en net zo intensief maken als je wilt. Verenigingen die al padelbanen hebben aangelegd maken vooral bekend dat de vereniging is opgebloeid en dat het ledental is gegroeid.

Een reguliere competitie en regio, zowel als landelijke kampioenschappen zijn in de maak door de samenwerking tussen de Padelbond en de KNLTB.

Naast vragen kwamen er uit de zaal positieve signalen. Het bestuur denkt eraan om nu van de gelegenheid gebruik te maken om 2 padelbanen aan te leggen vooral ook met het oog op de toekomst. Meer reuring op het park en meer leden zijn ook voor Bakkershaag van belang.

De vraag is natuurlijk of de leden deze nieuwe ontwikkelingen steunen en zo ja, of de gemeente ook wil meewerken aan de realisatie ervan. De huidige indeling van banen en miniveldjes zal dan aangepast moeten worden. De leden die zich nog een oordeel willen vormen kunnen terecht op de extra pagina op onze website:  http://www.rtvbakkershaag.nl/padel-in-opkomst/

Vanuit financieel oogpunt zijn er volgens penningsmeester Hans Paul geen belemmeringen.

Voor de besluitvorming hierover zal een aparte ledenvergadering worden belegd. Dinsdag a.s. zal tijdens de algemene ledenvergadering nog even worden gepolst hoe het zit met de animo hiervoor onder leden. Het bestuur heeft een indicatie nodig voor het wel of niet in overleg treden met de gemeente hierover.

Het bestuur en werkgroep MFC3B

Renkum, 13 mei 2016