Nieuwsbrief oktober 2016

Laatste nieuws MFC3B4

Algemeen
Met de herfstvakantie voor de deur is het goed u even bij te praten over de voortgang van het MFC. Door de zomervakanties van de verschillende partijen is er de afgelopen maanden weinig overleg geweest. Het platform heeft onlangs zijn werk hervat.

Nu wordt samen met de deelnemende verenigingen, het stichtingsbestuur en de gemeente gesproken over de organisatie die straks het MFC moet gaan exploiteren. De voorlopig eerste actie is de sollicitatieprocedure voor de nieuwe manager/beheerder van het MFC. Voor de exploitatie wordt op dit moment uitgegaan van een mix van beroepskrachten en een vastgesteld aantal vrijwilligers(uren) vanuit de verenigingen.

In aparte commissies vindt ook het voortgezet overleg met de architect over de inrichting en de horeca van het MFC plaats.
Daarnaast zijn de bouwers al flink aan de slag gegaan, getuige de grote bouwmachines, de bult zand aan de noordkant van ons park en de pilaren die nu boven het maaiveld uitsteken. De contouren van het nieuwe zwembad worden langzaam maar zeker zichtbaar.

We zijn ook nog wel benieuwd naar de uitslag van de prijsvraag: Geef het MFC een herkenbare Renkumse naam, die door de stichting is uitgeschreven.

Voor Bakkershaag is het overleg met de gemeente ook weer op gang gekomen. Eerste aandachtspunt is daarbij de aanbesteding en direct daarna de planning van de aanleg van onze nieuwe banen.

De banen voor Bakkershaag
Voor de realisatie van ons tenniscomplex zal de gemeente een aparte aanbesteding houden rond 1 november a.s. met de bedoeling rond 1 december a.s. de aannemerskeuze te kunnen maken.

De uitverkoren aannemer zal dan begin december beginnen met de sloop van de huidige banen, te beginnen met banen 6 en 7 en vervolgens 3,4 en 5 en later 1 en 2. Volgens de huidige planning, als het weer dan een beetje meewerkt, hebben we vóór de competitie van 2017 een complete set nieuwe tennisbanen, padelbanen en een minibaan, met LED verlichting.

Dit is ook mede de reden geweest om te kiezen voor de optie van aanleggen in december 2016 en begin 2017. De andere reden is dat in die periode de baanbezetting gemiddeld het laagste van het jaar is. De afgewezen optie is de aanleg van de banen in de zomer van 2017.

Op basis van bovenstaande planning zal er een korte periode tussen ca. 1 december 2016 en 1 maart 2017 zijn dat we kunnen beschikken over minder banen. Over het precieze aantal zijn we nog in overleg met de gemeente. Door de hoogteverschillen tussen de banen – zowel nu als straks – en het draaien van de nieuwe banen ten opzichte van de huidige banen, is het erg bewerkelijk om de huidige banen gefaseerd te slopen en daarna de nieuwe aan te leggen.

De gemeente wil het antwoord op de vraag hoeveel banen er steeds beschikbaar zijn, vooral laten afhangen van de meerprijs, die de aannemer(s) zullen vragen voor het gefaseerd uitvoeren. Dit moet dan uit de inschrijvingen bij de aanbesteding blijken.

Procesbegeleiding
In het laatste overleg tussen bestuur en werkgroep MFC is afgesproken dat een drietal mensen het bouwproces van de banen voor Bakkershaag nauwgezet zal gaan volgen. Het gaat om René van Gent, Camille Bartels en Erwin Koop. Zij zullen waar en wanneer nodig aan de bel trekken als de zaken niet gaan zoals is afgesproken of goed is voor Bakkershaag.

Het bestuur en werkgroep MFC3B
Renkum, 20 oktober 2016