Nieuwsbrief september 2015 MFC3B4

MFC3B4: De laatste ontwikkelingen

In de vakantieperiode heeft de ontwikkeling van het plan voor het MFC3B4 niet stil gelegen. Het definitief ontwerp (DO) is gereed gekomen en zal binnenkort door de gemeente aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. De gevels, muren en plattegronden staan daarmee vast. De inrichting nog niet, al hoewel deze niet meer zo vrij is als eerder.

Hierbij zijn de laatste tekeningen en plattegronden toegevoegd.
DO plattegronden 2015-08-30 (PDF)
Buitenruimte MFC 3B4 (PDF)

Op tal van punten is goed geluisterd naar de wensen van Bakkershaag en zijn we tevreden over de geboden oplossingen. Zie de lijst van bevindingen die Bakkershaag heeft ingediend bij de architecten van het DO (definitief ontwerp). Op een beperkt aantal punten (nog) niet. Wij vinden deze punten van ondergeschikt belang en zien daarin geen reden om af te haken. Misschien dat bij de definitieve inrichting toch nog tegemoet gekomen wordt aan onze ideeën. Het gaat hier bijv. om de inrichting van de barruimte; de looppaden naar de kleedkamers, de locatie van bergingen en technische ruimten.

Er is inmiddels ook een bestuur van drie personen actief geworden voor de stichting in oprichting, die straks het gebouw namens de gemeente gaat exploiteren. Dit bestuur zal zich gaan buigen over roosters en over prijzen voor de huur van ruimtes en consumpties.

De gemeente gaat dan de fase Definitief Ontwerp Plus in; dat wil zeggen het bestekklaar maken van het gebouw.

Leden die onvoldoende inzicht kunnen halen uit de tekeningen van de architect en gemeentelijke plaatjes en teksten kunnen volgende woensdag 23 september a.s. om 20.00 uur terecht in de Rijnkom. De gemeente geeft dan voor alle burgers een informatieavond over de huidige stand van zaken. Behalve over het MFC gaat het over de scholenbouw en de inrichting van de directe omgeving. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeentelijke vertegenwoordigers en de architecten.

Met de werkgroep en subwerkgroepen MFC zijn we nu druk bezig een plan van eisen (PVE) op te stellen voor onze toekomstige buitenruimte. Behalve over de ligging van banen, minibaantjes en plek van de berging, gaat het ook over de techniek van onder- en bovenlaag, de hekwerken, de verlichting etc. Een heel belangrijke klus die ook van invloed zal zijn op de uiteindelijk met de gemeente te sluiten overeenkomst. Ook is een inventarisatie gemaakt van langlopende contracten die Bakkerhaag heeft voor leveren van goederen en diensten, zoals onderhoud van banen, beveiliging, verzekering etc.

We nodigen nogmaals elk lid uit die dit wil om zijn of haar al dan niet deskundige of speeltechnische inbreng te leveren.

Voor de inhoud van de met de gemeente te sluiten overeenkomst is ook van belang hoe en wanneer de nieuwe velden beschikbaar komen en de oude worden afgebroken. Ook wanneer het clubgebouw gesloten gaat worden en de overgang naar de gemeenschappelijke horecaruimte een feit wordt.

Kortom nog genoeg onderwerpen om goed over na  te denken voordat we definitief ja kunnen en durven te zeggen tegen de gemeente.

September 2015
Het Bestuur