Padel in opkomst

Padel in opkomst

(tekst gedeeltelijk gebruikt van TV Keltenwoud iom Erwin Koop / Chris Kluijtmans)

Een nieuwe racketsport is op komst: padel, (spreek uit: peddel) een combinatie van tennis, squash en beachbal. Vanuit Zuid-Amerika naar Spanje ‘over gekomen’, waar het nu de 2e sport na voetbal is! Ook in Nederland neemt de interesse voor de padelsport toe en dus ook  de vraag naar padelbanen.

De besturen en de werkgroep MFC 3B4 van RTV Bakkershaag zien in de padelsport goede kans voor een wat meer solide toekomst van onze vereniging. Padel is toegankelijk voor iedereen. De instap is vrij laag omdat het technisch niet zo moeilijk is. Na een kwartier kun je als onervaren spelers al een leuke rally spelen. Het onderlinge niveau nivelleert meer dan bij tennis waardoor het toegankelijker is om met meer mensen te kunnen spelen. Realisatie van enkele padelbanen zou op ons nieuwe tennispark eenvoudig kunnen.

Van belang voor toekomst RTV Bakkershaag.

padel 1

Wat betreft de deelname aan de tennissport, is de tendens volgens de KNLTB nog steeds negatief. Het KNLTB ledenaantal is teruggelopen tot 600.000 in 2015. Momenteel heeft RTV Bakkershaag rond de 350 leden. Dat is redelijk stabiel, maar ook in Renkum geldt de negatieve trend.

Met de komst van het MFC 3B4 staan we voor het nemen van besluiten en maken van keuzes voor de toekomst, niet alleen de zeer nabije maar ook de wat verdere. Dit is een mooi moment om weloverwogen een keus te maken voor het nu aanleggen van Padelbanen in het nieuwe park. Hans-Paul Visser, Jacques Budding en Erwin Koop hebben een eerste oriënterend gesprek gehad met de KNLTB. De KNLTB omarmt Padel en ziet Padel als een enorme kans voor tennisverenigingen om groei van leden in de diverse leeftijdsgroepen te bewerkstelligen. De KNLTB heeft ook aangegeven dat het mogelijk is om padelbanen en miniveldjes te combineren en er zodoende multifunctioneel van de banen en ruimte gebruik wordt gemaakt. De glazen wanden rondom de padelbaan kunnen dienen dan als oefenmuur. Verder is er contact geweest met TV Keltenwoud, deze vereniging is ook van plan binnenkort over te gaan tot de aanleg van padelbanen. Dit biedt in de toekomst mogelijkheden om dicht bij huis uitwisselingen en gezamenlijke toernooien te organiseren.

Wat is Padel?

padel 2Padel is een combinatie van tennis, squash en beachbal. Je speelt het 2 tegen 2 op een baan met 4 glazen wanden. Het gebruik van de wanden om de baan geeft het spel een extra dimensie. Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstanders geslagen worden, zonder dat de bal eerst één van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander te beletten de bal terug te slaan. De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en nadien één van de wanden. Dit zorgt voor langere rally’s en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren. De kleinere baan en het gebruik van de wanden maakt padel een aantrekkelijke sport waarbij snelheid en uithoudingsvermogen minder cruciaal zijn en het dus tot op hoge leeftijd gespeeld kan worden. Het is makkelijk op te pakken en de spelregels en puntentelling zijn hetzelfde als bij tennis. Wel gebruik je een ander racket (padel). Een padelracket is kleiner dan een tennisracket en heeft geen snaren, maar is van fiberglas of carbon. Padel is in 1969 bedacht in Mexico en wordt gespeeld op een veld van 20 bij 10 meter. Door toeval werd het idee van deze nieuwe racketsport meegenomen naar Marbella waar één baan werd aangelegd. In Spanje is het nu de meest populaire sport na voetbal met 5 miljoen spelers. Padel is één van de snelst groeiende sporten ter wereld, met wereldwijd ongeveer 10 miljoen spelers. Ook in Nederland is padel inmiddels de snelst groeiende racketsport. De eerste baan werd ín Eindhoven aangelegd bij het Philipsstadion op verzoek van de Zuid Amerikaanse spelers van PSV. Inmiddels zijn er op 10 locaties padelbanen, waarop toernooien en competities worden gespeeld.

De opmars van padel in Nederland en de rest van de wereld is niet te stuiten. De interesse in de sport is groot en de vraag naar nieuwe banen neemt gestaag toe. De KNLTB, de Nederlandse Padelbond en NOC-NSF gaan nauw samenwerken. Veel oud-tennissers hebben de overstap van tennis naar padel gemaakt, maar ook actieve tennissers spelen padel naast het tennis. Uiteindelijk, zo is de verwachting, zal padel één van de vier grootste sporten worden naast voetbal, hockey en tennis. Gelderland heeft op dit moment nog geen padelbanen!

 Leden betrekken.

padel 3Er zijn recente voorbeelden die hebben geleerd dat investeren in Padel goed is voor tennisverenigingen. Investeren in Padel heeft drie grote voordelen:

 

  1. ledengroei/ledenbehoud,
  2. meer reuring op het tennispark en
  3. meer omzet in de kantine.

In Ulvenhout heeft Padel vanwege de grote belangstelling zelfs gezorgd voor een ledenstop! TV Ulvenhout gaat nu investeren in 2 extra padelbanen om 200 extra leden toe te kunnen laten.

RTV Bakkershaag wil graag om te beginnen met de eigen leden te betrekken bekijken wat de mogelijkheden en wensen zijn alvorens de mogelijke aanleg van padelbanen verder te onderzoeken.

Op zondag 10 april van 11.00 – 13.00 uur willen we een 12-tal leden kennis laten maken met Padel (workshop/clinic) bij Tennisclub Maaspoort in Den Bosch.

Aanmelden hiervoor kan via een mail naar de secretaris:  secretaris@bakkershaag.nl

Op donderdag 11 februari 2016 werd in een tv-uitzending van Bureau Sport op NPO 3 Padel geïntroduceerd als nieuwe sporttrend van 2016. Als u wilt kijken, vanaf minuut 7 t/m 12 gaat het over padel en de link naar Bureau Sport is:
http://www.npo.nl/bureau-sport/11-02-2016/VARA_101378074

Daarnaast zijn er vele filmpjes over Padel te zien up YouTube zoals: https://www.youtube.com/watch?v=B7XjDmB1RNI

En voor meer informatie op de website van de KNLTB en padelbond:
http://centrecourt.nl/themas/ledenwerving/padel/
http://www.padelbond.nl/documentatie/media

Renkum, 2 april 2016
Bestuur en werkgroep 3B4