Pasfoto’s aanleveren

Voor de pasjes kunnen, naast de fysieke pasfoto’s, ook pasfoto’s in digitale vorm opgestuurd worden. De digitale pasfoto’s dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarden voldoen als een normale pasfoto:

  • De foto moet het betreffende Bakkershaaglid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen;
  • Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Indien het hoofd bedekt is, dient het gezicht duidelijk herkenbaar te zijn.

Daarnaast geldt voor de digitale foto dat:

  • Het bestandstype JPG is;
  • De verhouding breedte/hoogte circa drie/vier moet zijn;
  • Het formaat tenminste 300 bij 400 pixels moet zijn;
  • De naam van het bestand bestaat uit de achternaam, gevolgd door de voorletters (zonder punten).

Wil je voor je KNLTB-pasje een nieuwe foto voor enig jaar dan kun je een digitale pasfoto opsturen naar theaslangen@xs4all.nl onder vermelding van pasfoto Bakkershaag bij onderwerp en de pasfoto als bijlage met de juiste naam. (achternaam, gevolgd door de voorletters (zonder punten).

De gewone pasfoto kan ook nog steeds ingeleverd worden voor nieuwe leden en bestaande leden.