Regeling langdurige verhindering

Langdurige verhindering
Voor leden die als gevolg van een medisch mankement (blessure, ziekte) of zwangerschap vele maanden niet kunnen tennissen maar die wel lid willen blijven, heeft het bestuur een nieuwe regeling in het leven geroepen.

  • Het betreffende lid overlegt een medische verklaring omtrent ernst en duur van de verhindering aan de secretaris van de vereniging,  secretaris@bakkershaag.nl;
  • De secretaris overlegt met de voorzitter;
  • Bij akkoord zorgt de penningmeester voor vermindering van 50% van het lidmaatschapsgeld voor het volgende lidmaatschapsjaar.

De regeling wordt toegepast bij verhindering vanaf drie maanden.