Stand van zaken juli 2015 mbt MFC

Beste leden,

Het was even stil van onze kant over de ontwikkelingen rond het MFC. Dat komt omdat het wel even spannend is geweest. Het overleg met de gemeente liep op gegeven moment zo stroef dat we het hebben stopgezet. Ook hebben we bij de gemeente een zienswijze ingediend tegen het gepubliceerde bestemmingsplan om de belangen van Bakkershaag veilig te stellen. We wilden vooral voorkomen dat het nieuwe bestemmingsplan de vernieuwing van ons clubgebouw in de toekomst op de huidige plek zou blokkeren. Dit voor het geval dat het hele MFC project of onze deelname eraan niet zou doorgaan.

Het goede nieuws is dat we op beide punten succes hebben geboekt. Het weer opgepakte overleg is zinvol geweest en het bestemmingsplan is aangepast. Dit laatste hebben jullie ook in de gemeenterubriek van Hoog en Laag van afgelopen week kunnen lezen. Daarin wordt ook verslag gedaan van de bewonersavond die gehouden is. De daar gepresenteerde – voorlopig – definitieve versie van het MFC-plan met terreinindeling voor de buitensporten hangt inmiddels ook in ons clubgebouw.
F:PROJEKT1621-MFC, Renkumacad1-voorlopig ontwerpON04 A0-500

Over die laatste terreinindeling zijn we nu tevreden. Onze wensen ten aanzien van de ligging van de tennis- en minbanen, paden en hekken zijn daarin verwerkt. Inmiddels zijn we het ook eens over de plaats van de berging. Het overleg gaat nu vooral om de technische zaken – zoals de onder- en bovenlaag van de tennisbanen – de financiën en de inrichting van de binnenruimte van het MFC.

 

2015-07-07 DO ReM 100_plattegrond laag 0
2015-07-07 DO ReM 101_plattegrond laag 1
2015-07-07 DO ReM 102_plattegrond laag 2

Bij de financiën gaat het om de investeringen die Bakkershaag zelf moet doen zoals de baanverlichting, aanleg miniveldjes en de certificaten die nodig zijn voor de verkoop van het clubgebouw aan de gemeente. Als eigenaar moeten we een geldig energielabel hebben en moeten we aantonen dat het gebouw gecheckt is op de wel of niet aanwezigheid van asbest.  Mochten er leden zijn die over expertise op één van deze 2 gebieden beschikken dan willen we dit graag weten. Dan kunnen we waarschijnlijk de kosten aanzienlijk beperken.

Bij de binnenruimte van het MFC gaat het vooral om de inrichting van het horecagedeelte, de locatie van de bar, toiletten, kleedruimten en de looproutes. Door de hoogteverschillen is dit een ingewikkelde zaak.

Dus nog genoeg punten die de aandacht volop verdienen. Uiteindelijk zullen alle belangrijke punten vastgelegd worden in een overeenkomst.

De gemeente wil deze zomer het definitieve plan vaststellen en blijft nog steeds van plan dit najaar met de (sloop)werkzaamheden van een deel van de Rijnkom te beginnen. De bedoeling is dat wij in het voorjaar 2017 van ons nieuwe park kunnen gaan genieten. Dus vóór de voorjaarscompetitie van dat jaar. Tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen we ons clubgebouw en park gewoon blijven gebruiken en het is de bedoeling dat we daar dus nauwelijks last van zullen hebben.

Kortom: het gaat weer de goede kant uit. Zodra er nieuws is zullen we dat melden. Hierbij ook een link naar de laatste nieuwsbrief van de gemeente: 2015-06-22-nieuwsbrief-mfc 3b4

Renkum,
6 juli 2015
Het bestuur