Stand van zaken mbt MFC 3B4

Beste leden van RTV Bakkershaag,

Hier zijn alle documenten te vinden en op te vragen die voor de besluitvorming op de ALV van 5 maart 2015 van belang zijn.

Onder de submenu’s en links vindt u alle informatie over de huidige stand van zaken mbt het MFC 3B4.

Uitslag enquête

– Uitnodiging ALV 5 maart 2015

– Inloopavonden februari goed bezocht

– Tekeningen , maquette foto’s, schetsontwerpen (dit is een tussenstand)

Nieuwsbrieven Gemeente Renkum mbt MFC 3B4

Het bestuur vindt het niet wenselijk om de financiële berekeningen mbt de lange termijn scenario’s om wel of niet te kiezen voor 3B4 openbaar op de website te plaatsen. Voor leden van Bakkershaag zijn deze gegevens op te vragen bij Hans-Paul Visser: j.p.l.visser@freeler.nl

Vriendelijke groet,

Werkgroep 3B4 (Arjen Jongstra, Edu Boer, Ben Vosseberg, Hans-Paul Visser, René van Gent, Jacques Budding)

januari 2015