Uitslag Enquête

Beste leden,

Op 31 december j.l. hebben we de balans opgemaakt van de enquête over de identiteit van Bakkerhaag in relatie tot de gemeentelijke plannen voor een MFC waarin ook Bakkershaag als Renkumse vereniging zal kunnen participeren.

We zijn ervan uitgegaan dat de identiteit vooral tot uiting komt tijdens ontmoetingen tussen leden op en langs de banen, maar vooral op het terras en in het clubhuis met een horecavoorziening. De vragen zijn daarom vooral gericht geweest op het gebruik van een terras en horecavoorziening. Over de banen en aanvullende voorzieningen (oefenbaan, berg- en kleedruimte) zijn geen vragen gesteld. Ze zijn uiteraard van wezenlijk belang voor het voortbestaan van een onze tennisvereniging.

Blij zijn we dat 100 leden de moeite hebben genomen de vragen te beantwoorden en suggesties / wensen hebben geuit. Dit geeft ons een beeld van de levende gedachten en helpt ons om een goed voorstel te kunnen opstellen. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan de formulering van wensen (en eisen) die we aan de gemeente en architect meegeven als voorwaarde voor onze mogelijke deelname aan hun plannen.

Voor wie de resultaten van de enquête zelf wil bestuderen verwijzen we naar de bijlage bij deze nieuwsbrief
Onze analyse en conclusies hebben we hierna in de bijlage samengevat.

We zijn nu bezig met het vertalen van de conclusies van de enquête. Samen met de antwoorden die we van de gemeente krijgen op door ons onlangs gestelde vragen willen we komen tot een totaal-voorstel, dat we medio maart a.s. ter besluitvorming zullen voorleggen aan alle leden in een speciaal hiervoor te beleggen ALV (Algemene Leden Vergadering).

Het concept voor dit voorstel zullen we begin februari aan alle leden sturen. Medio februari zullen we dit concept in een tweetal te houden inloopavonden in het clubhuis toelichten en bespreken. Het voorstel zal in ieder geval een uitwerking omvatten, zowel sporttechnisch, juridisch als financieel van de beide alternatieven voor de toekomst van Bakkershaag, te weten:

 1. De huidige situatie continueren
 2. Participeren in het MFC

Afhankelijk van de stand van zaken in de gemeentelijke planvorming en ontwerpfase van de architect zullen aan het (concept)voorstel schetsen, plattegronden en tekeningen worden gevoegd.

We zullen de gemeente vragen op de inloopavonden aanwezig te zijn, mede vanwege de consequenties van het niet doorgaan van de bibliotheek in het MFC, de nieuwe woningbouwplannen en de vestiging van de basisscholen.

Renkum,  6 januari 2015 / Bestuur, werkgroep MFC

Uitkomsten van de vragen:

 1. Hoe belangrijk vind je een horecavoorziening bij de tennisbanen ?

Door alle 100 beantwoord: 93 vinden het wel / zeer belangrijk

 1. Is het een bezwaar bij de horecavoorziening dat de consumpties worden afgenomen bij een centraal horeca punt ?

Door alle 100 beantwoord: 76 vinden het geen bezwaar / maakt niet uit

 1. Wat betreft de inrichting van de horecaruimte geldt voor mij het volgende uitgangspunt:

Door alle 100 beantwoord: 77 vinden dat de horeca gedeeld kan worden

71 vinden dat er een aparte plek voor Bakkershaag moet komen

 1. Hoe belangrijk vind je een terras bij de tennisbanen ?

Door alle 100 beantwoord: 94 vinden het terras belangrijk

 1. Hoe belangrijk vind je direct zicht vanuit het terras op enkele / alle tennisbanen ?

Door 98 leden beantwoord: 91 vinden het wel / zeer belangrijk

 1. Vind je het belangrijk dat Bakkerhaag kan beschikken over een afsluitbaar terras ?

Door alle 100 beantwoord: 74 vinden het niet belangrijk / maakt niet uit

 1. Is het je een contributieverhoging waard om over een eigen terras- en horecavoorziening te beschikken ?

Door 96 beantwoord: 42 willen geen / 45 wel €10 of €20

 1. Ben je bereid (meer) vrijwilligersuren te leveren voor het in eigen beheer blijven exploiteren van een horecavoorziening, waardoor de prijzen laag kunnen blijven ?

Door 98 beantwoord: 40 wel, 30 niet en 27 maakt niet uit.

 1. Suggestie / wensen

32 hebben de rubriek benut: 10 steunbetuigingen / 22 inhoudelijke reacties

Conclusies op basis van de antwoorden:

 1. Een terras en horecavoorziening zijn gewenst
 2. Delen van de horecavoorziening en het medegebruik van terras zijn aanvaardbaar
 3. Terras moet uitzicht bieden op tennisbanen
 4. Contributieverhoging en extra vrijwilligersuren zijn bespreekbaar

 Conclusies op basis van de suggesties / aanvullende wensen:

 1. Neem toekomst Bakkershaag (vitaliteit en financiën) als richtpunt
 2. Handhaven tennishal geen optie ?
 3. Miniveldje(s) voor de jeugd gewenst
 4. Gebruik van keuken en afgesloten deel tijdens toernooien e.d. gewenst
 5. Spelers ervaren tussenbanen als minder plezierig
 6. Naaldbomen veroorzaken geen bladproblemen op de banen

Klik hier voor de resultaten van de enquête